X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 
Komunikujemy się i prowadzimy dialog z naszymi interesariuszami, staramy się sprostać ich oczekiwaniom

Świadczone przez podmioty zewnętrzne na rzecz spółki LWB SA dostawy, usługi oraz roboty budowlane i górnicze zlecane są w oparciu o procedury przetargowe lub poza przetargowe, które regulują następujące wewnętrzne akty prawne spółki:

I. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A w zakresie zamówień publicznych

Postanowienia Regulaminu stosuje się do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, w przypadku gdy zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności, polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego, i wartość zamówienia przekracza kwoty, określone dla zamówień sektorowych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, wydanym na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.
(na dzień 19.11.2010r. kwoty te wynoszą 387 000,00 EURO netto dla dostaw lub usług, oraz 4 845 000,00 EURO netto dla robót budowlanych)

II. Regulamin organizowania przez Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. przetargów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Postanowienia Regulaminu stosuje się do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, w przypadku gdy:
 1. zamówienie nie jest udzielane w celu wykonywania działalności, polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego, i wartość zamówienia przekracza kwotę 100.000 zł netto, lub
 2. zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności, polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego, i wartość zamówienia przekracza kwotę 100.000 zł netto i jest niższa, niż kwoty, określone dla zamówień sektorowych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, wydanym na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.

III. Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie określenia zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. zamówienia, których wartość w skali roku przekracza 30 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty 100.000,00 zł netto są udzielane w trybie złożenia wybranym wykonawcom (wyłonionym w trakcie rozeznania rynku) zapytania ofertowego, a następnie przeprowadzenia negocjacji z oferentami.  
 2. zamówienia, których wartość w skali roku nie przekracza 30 000,00 zł netto udzielane są na podstawie dokonanego rozeznania rynku.

IV. Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie procedury zawierania przez Spółkę umów cywilno – prawnych

Zgodnie z w/w Zarządzeniem uprzedniej uchwały Zarządu wymaga zawarcie przez Spółkę następujących umów cywilno-prawnych (i aneksów do nich):
 • umów, których przedmiotem są: dostawy, wykonawstwo robót budowlanych, robót górniczych, oraz zakup usług, których wartość w skali jednego roku kalendarzowego przekracza kwotę 30 000,00 zł [trzydzieści tysięcy złotych] netto,
 • umów darowizny, zwolnienia z długu oraz innych niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, określonym w Statucie - niezależnie od wartości każdej umowy;
 • umów, których przedmiotem jest zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia;
 • umów, których przedmiotem jest najem lub dzierżawa składników majątkowych Spółki (ruchomości, nieruchomości, praw), w których roczna wartość czynszu przekracza kwotę 5 000,00 zł [piec tysięcy złotych];
 • umów, których przedmiotem jest zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zl [słownie: dziesięć tysięcy złotych];
 • umów, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości;
 • umów o wartości przekraczającej 50 000,00 zł [pięćdziesiąt tysięcy złotych], których przedmiotem jest: zakup biletów na imprezy artystyczne, sportowe, zakup imprez turystycznych, organizacja imprez artystycznych, integracyjnych oraz inne usługi - finansowane ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • umów, których przedmiotem jest wykonanie ekspertyz, wycen, prac badawczo-rozwojowych, opinii: technicznych, prawnych i ekonomicznych, a także usług konsultingowych - bez względu na wartość każdej z umów.
V. Załącznik nr 1  do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej tryb podejmowania decyzji przez Zarząd Spółki oraz zasady przygotowania i obiegu dokumentów przedkładanych na posiedzenia Zarządu

W Załączniku określono tryb podejmowania decyzji przez Zarząd Spółki oraz zasady przygotowania i obiegu dokumentów przedkładanych na posiedzeniu Zarządu.


Przypadki, w których do zawarcia przez Spółkę umowy wymagane jest uzyskanie zgody innych organów Spółki określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Spółki.
Notowania
Notowania

 • Dane rejestrowe:
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210
  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  PEKAO S.A. III/O Lublin Nr 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280
 • Na skróty:
 • Na skróty:
 • Kontakt:

  Centrala Spółki: tel. +48 81 462 51 00
  fax +48 81 462 51 91

  Sekretariat Zarządu: tel. +48 81 462 56 01
  +48 81 462 56 51, fax +48 81 462 56 17

  Dział Sprzedaży Węgla: tel. +48 81 462 55 80
  fax +48 81 462 56 37

  Dział Relacji Inwestorskich: tel. +48 81 462 55 44
  +48 81 462 56 29

© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.