X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Bogdanka po trzech kwartałach 2014 roku

czwartek, 2014-11-06

Poprawa wyników w III kw. w porównaniu z II kwartałem pomimo trudnych warunków rynkowych 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,5 mld zł, czyli wyższe o 5,1% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 502,5 mln zł, EBIT sięgnął 226,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 170,8 mln zł. W samym trzecim kwartale 2014 roku przychody sięgnęły blisko 545 mln zł, EBITDA: 198,2 mln zł, EBIT: blisko 100 mln zł, a zysk netto: 79,4 mln zł.

Wyniki w III kwartale 2014 roku, choć słabsze w ujęciu rdr, były istotnie lepsze od osiągniętych w II kwartale tego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły kwartał do kwartału o 17,5%, EBIT: o 145,6%, EBITDA: o 52,3% a zysk netto: o 175,4%. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2014 roku 36,4%.

W III kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,38 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 10,3% wobec III kwartału 2013 roku oraz o blisko 18% wobec II kwartału 2014 roku. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w okresie trzech kwartałów 2014 roku sięgnął 6,63 mln ton, co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się uruchomienie we wrześniu tego roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w którym trwają próby ruchowe.

Również sprzedaż węgla handlowego w III kwartale była rekordowa w historii Spółki i sięgnęła 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do III kwartału 2013 roku oraz o 18,7% w porównaniu do II kwartału tego roku. W okresie trzech kwartałów 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 6,8 mln ton, czyli była o 12,1% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec września 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 18,9% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i 25,3% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

Spółka po 9 miesiącach 2014 roku szacuje produkcję w 2014 roku na ok. 9,0 mln ton, co jest związane z niższym niż pierwotnie zakładano uzyskiem węgla, wynikającym z utrzymujących się trudnych warunków geologicznych na jednej z eksploatowanych obecnie ścian w Polu Stefanów.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po III kwartale i narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2014 III kw. 2013 Zmiana I-III kw. 2014 I-III kw. 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 544 973 539 395 1,0% 1 490 344 1 418 299 5,1%
Zysk ze sprzedaży 106 857 142 902 -25,2% 241 592 330 630 -26,9%
Rentowność sprzedaży brutto 19,6% 26,5% -26,0% 16,2% 23,3% -30,5%
EBITDA 198 216 201 791 -1,8% 502 484 548 341 -8,4%
Rentowność EBITDA 36,4% 37,4% -2,7% 33,7% 38,7% -12,9%
Zysk operacyjny (EBIT) 99 950 119 403 -16,3% 226 608 307 559 -26,3%
Rentowność EBIT 18,3% 22,1% -17,2% 15,2% 21,7% -30,0%
Zysk netto roku obrotowego 79 370 82 699 -4,0% 170 794 224 733 -24,0%
Rentowność netto 14,6% 15,3% -4,6% 11,5% 15,8% -27,2%

W okresie trzech kwartałów 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 1,5 mld zł, czyli o 5,1% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 92% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Elektrownią Ostrołęka S.A. i Zakładami Azotowymi Puławy.

Trzy kwartały 2014 roku były dla branży okresem trudnym, ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki pozostawały pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które spadły o 18% od początku 2013 roku).

Na wyniki w trzech kwartałach 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,6% wobec 69,2% w okresie trzech kwartałów 2013 roku. W samym trzecim kwartale poziom uzysku wyniósł 67,5%, wobec 68,7% w tym samym okresie rok wcześniej. Niższy niż osiągnięty w poprzednich okresach poziom uzysku związany był z nadal gorszymi od pierwotnych założeń parametrami złoża w eksploatowanych ścianach w Polu Stefanów. Warto jednak podkreślić, że Spółka stosuje ścisłą kontrolę kosztów. W III kwartale 2014 koszty rodzajowe wzrosły zaledwie o 1,8%, podczas gdy produkcja netto była wyższa o 10,3% w porównaniu do III kwartału 2013 roku. Działania te przekładają się na utrzymywanie przez Spółkę ponadprzeciętnych dla branży wskaźników finansowych (mimo trudnej sytuacji rynkowej), czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca
w III kwartale 2014 roku 36,4%, a narastająco po trzech kwartałach:  33,7%. 


PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W III kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,38 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 10,3% wobec III kwartału 2013 roku oraz o 18% wobec II kwartału 2014. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w okresie trzech kwartałów 2014 roku sięgnął 6,63 mln ton, co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (6,24 mln ton).

Również sprzedaż węgla handlowego w III trzecim kwartale była rekordowa w historii Spółki i sięgnęła 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do III kwartału 2013 roku oraz o 18,7% w porównaniu do II kwartału tego roku. W okresie trzech kwartałów 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 6,8 mln ton, czyli była o 12,1% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W okresie trzech kwartałów 2014 roku wykonano 24,1 km chodników wobec 21,2 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13,7%. W samym III kwartale 2014 wykonano 7,8 km chodników (wobec 7,9 km w tym samym okresie 2014 roku).

Stan zapasów węgla na poziomie 52,3 tys. ton na koniec września 2014 roku (czyli niższy o 69,5% od odnotowanego na koniec września 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 2-dniowej produkcji Spółki. 


KONCESJE

W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności kopalni, Spółka realizuje planowo pierwszy etap koncesji rozpoznawczej na pole Ostrów, którą otrzymała w czerwcu tego roku  i przygotowuje się do złożenia w 2016 roku wniosku o koncesję na wydobycie w tym złożu. Jednocześnie w październiku tego roku Spółka otrzymała koncesję na rozpoznanie złoża Orzechów.


STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany restrukturyzacji górnictwa, Zarząd Spółki prowadzi prace nad założeniami do aktualizacji Strategii. Jej weryfikacja uwzględniać będzie także wyniki procesu koncesyjnego, plan zagospodarowania nowych złóż oraz warunki górniczo-geologiczne.

Otoczenie rynkowe w III kwartale tego roku niezmiennie pozostawało dla naszej branży bardzo trudne. Ponadprzeciętne zapasy węgla na zwałach w kopalniach śląskich i elektrowniach, jak również planowane procesy restrukturyzacyjne w górnictwie powodują presję cenową ze strony energetyki.
W tych trudnych warunkach Bogdanka radzi sobie dobrze, utrzymując wskaźniki rentowności na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, oraz konsekwentnie umacniając pozycję rynkową. Zgodnie z założeniami uruchomiliśmy także w III kwartale Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, w którym obecnie trwają próby ruchowe. Zrealizowaliśmy także w tym okresie rekordowe w historii spółki wydobycie oraz sprzedaż, co w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów przełożyło się na wypracowanie wyników finansowych istotnie lepszych niż w II kwartale tego roku. Niestety trudne warunki górniczo-geologiczne na jednym ze złóż wciąż mają wpływ na poziom uzysku węgla handlowego. Biorąc to pod uwagę, oceniamy, że produkcja netto w całym 2014 roku może wynieść ok. 9,0 mln ton, czyli będzie nieco niższa niż zakładaliśmy -
powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Zgodnie z zapowiedziami prowadzimy także prace nad aktualizacją naszej strategii na lata 2013-2020. Oprócz elementów związanych z otoczeniem rynkowym, weryfikacja strategii uwzględniać będzie także wyniki procesu koncesyjnego, plany zagospodarowania nowych złóż, a także warunki górniczo-geologiczne- dodał Zbigniew Stopa.

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
12 sierpnia 2022
Imieniny:
Hilarii, Juliana, Lecha
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.