X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Bogdanka po pierwszym półroczu 2014 r.

czwartek, 2014-08-28

LW BOGDANKA S.A. PO I PÓŁROCZU 2014 ROKU: REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, WYNIKI POD PRESJĄ SPADKU CEN WĘGLA I TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 945,4 mln zł, czyli wyższe o 7,6% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 304,3 mln zł, EBIT sięgnął 126,7 mln zł, a zysk netto przekroczył 91,4 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie.

Spółka zakończyła proces refinansowania zadłużenia na okres 5 lat. Sukcesywnie wdrażany jest też proces optymalizacji kosztów.

Poziom produkcji węgla handlowego w I półroczu 2014 roku był zgodny z planem i sięgnął 4,25 mln ton, co oznacza, że był o 4,2% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Parametry złoża w ścianach w Polu Stefanów, pozostawały jednak niższe od pierwotnych założeń, co w połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało negatywny wpływ na wypracowany uzysk. Sprzedaż w I półroczu 2014 roku wyniosła 4,33 mln ton, co oznacza wzrost o 13,6%, w porównaniu z I półroczem 2013 roku.

Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec I półrocza 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 19,1% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i 25,2% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

Spółka po 8 miesiącach 2014 roku przewiduje produkcję na cały 2014 rok w przedziale 9,3-9,6 mln ton.

LW BOGDANKA realizuje obecnie rozruch Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności kopalni, w czerwcu tego roku Spółka uzyskała koncesję na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów” oraz oczekuje na decyzję w sprawie koncesji wydobywczej w obszarze K-6-7 i koncesji rozpoznawczej dla złoża „Orzechów”.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po II kwartale i I półroczu 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN II kw. 2014 II kw. 2013* Zmiana I półrocze 2014 I półrocze 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 463 831 448 146 3,5% 945 371 878 904 7,6%
Zysk ze sprzedaży 49 630 96 943 -48,8% 134 735 187 728 -28,2%
Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 21,6% -50,5% 14,3% 21,4% -33,2%
EBITDA 130 119 173 938 -25,2% 304 268 346 550 -12,2%
Rentowność EBITDA 28,1% 38,8% -27,6% 32,2% 39,4% -18,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 40 700 98 442 -58,7% 126 658 188 156 -32,7%
Rentowność EBIT 8,8% 22,0% -60,0% 13,4% 21,4% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 28 824 71 939 -59,9% 91 424 142 034 -35,6%
Rentowność netto 6,2% 16,1% -61,3% 9,7% 16,2% -40,2%

* Grupa zastosowała zmiany do MSR 19 (świadczenia pracownicze) i dokonała przekształcenia danych porównawczych za I kw. 2013, w związku z czym przekształceniu uległy również dane za II kw. 2013.

W I półroczu 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 945,4 mln zł, czyli o 7,6% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I półroczu 2014 roku odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Elektrownią Ostrołęka S.A. i Zakładami Azotowymi Puławy.

Pierwsze półrocze 2014 roku było dla branży okresem trudnym, ze względu na zmniejszoną produkcję energii oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w I półroczu 2014 roku były pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które spadły o 17% od początku 2013 roku).

Na wyniki w I półroczu 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,1% wobec 69,5% w I półroczu 2013 roku. W samym drugim kwartale poziom uzysku wyniósł 65,2%, wobec 70,5% w tym samym okresie rok wcześniej. Niższy niż osiągnięty w poprzednich okresach poziom uzysku związany był z nadal gorszymi od pierwotnych założeń parametrami złoża w eksploatowanych ścianach w Polu Stefanów. W połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało to wpływ na ograniczenie możliwości produkcji wyższych klas węgla handlowego.  

Wpływ na wynik osiągnięty w II kwartale 2014 roku, a tym samym w całym I półroczu, miało także utworzenie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej (10,4 mln zł).

Warto jednak podkreślić, że wskaźniki finansowe  pozostają na ponadprzeciętnym poziomie dla branży, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca po pierwszym półroczu 32,2%.


 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W I półroczu 2014 roku poziom produkcji węgla handlowego Spółki wzrósł o 4,2% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, sięgając 4,25 mln ton.

Sprzedaż węgla handlowego w I półroczu 2014 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów i osiągnęła poziom 4,33 mln ton, czyli była o 13,6% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W I półroczu 2014 roku wykonano 16,3 km chodników wobec 13,4 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,6%.

Stan zapasów węgla na poziomie 143 tys. ton na koniec czerwca 2014 roku (czyli niższy o 50,9% od odnotowanego na koniec czerwca 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 5-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami.


 

STRATEGIA

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju na lata 2013 – 2020. Najważniejsze jej elementy to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnychw stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku.

LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce.

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, od czasu publikacji strategii na lata 2013 – 2020, Zarząd Spółki rozpoczął pracę nad założeniami do jej aktualizacji.

„Pierwsze półrocze tego roku było dla branży okresem bardzo trudnym, przede wszystkim z powodu dalszych spadków cen węgla – ceny dla energetyki zawodowej spadły od początku 2013 roku aż o 17%. W tych trudnych warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze, utrzymując wskaźniki rentowności na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Konsekwentnie realizując plan sprzedaży, umocniliśmy także naszą pozycję rynkową – na koniec I półrocza nasze udziały w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej sięgnęły 25,2%, wobec 19,3% na koniec 2013 roku. Nasze założenia produkcyjne na 2014 rok po 8 miesiącach są na poziomie ok. 9,3-9,6 mln ton, czyli co najmniej o 1 mln ton wyższym niż wydobycie w 2013 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Naszym priorytetem jest obecnie finalizacja rozruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. Uruchomienie zakładu przeróbki pozwoli nam na wykorzystanie pełnej zdolności wydobywczej z frontów ścianowych i osiągnięcie docelowej zdolności produkcyjnej przewidzianej w strategii. Prowadzimy także zbrojenie trzeciego kompleksu strugowego, dostarczonego w czerwcu tego roku, oraz zamówiliśmy czwarty kompleks strugowy, który zostanie dostarczony pod koniec bieżącego roku. Cieszy nas również pozyskanie w ostatnim okresie koncesji na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów”. Oczekujemy obecnie także na rozpatrzenie wniosków o koncesje na wydobycie w obszarze K-6-7 oraz na rozpoznanie złoża „Orzechów” - dodał Zbigniew Stopa.

 

W tys. PLN II kw. 2014 II kw. 2013* Zmiana I półrocze 2014 I półrocze 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 463 831 448 146 3,5% 945 371 878 904 7,6%
Zysk ze sprzedaży 49 630 96 943 -48,8% 134 735 187 728 -28,2%
Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 21,6% -50,5% 14,3% 21,4% -33,2%
EBITDA 130 119 173 938 -25,2% 304 268 346 550 -12,2%
Rentowność EBITDA 28,1% 38,8% -27,6% 32,2% 39,4% -18,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 40 700 98 442 -58,7% 126 658 188 156 -32,7%
Rentowność EBIT 8,8% 22,0% -60,0% 13,4% 21,4% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 28 824 71 939 -59,9% 91 424 142 034 -35,6%
Rentowność netto 6,2% 16,1% -61,3% 9,7% 16,2% -40,2%

*

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
12 sierpnia 2022
Imieniny:
Hilarii, Juliana, Lecha
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.