X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

OGŁOSZENIA O MAJĄTKU PRZEZNACZONYM DO DZIERŻAWY LUB SPRZEDAŻY

Sprzedaż lokomotyw S-200

środa, 2018-12-19

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów informuje, że posiada do zbycia wycofane z eksploatacji i zdekompletowane

LOKOMOTYWY SPALINOWE S-200 ilości 3 szt.

Przedmiotowe lokomotywy znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich dalszą eksploatację bez wykonania napraw. Przedmiotowe lokomotywy są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów (NVR).


Możliwy jest ich natychmiastowy odbiór.

  
Podmioty zainteresowane oględzinami przedmiotowych lokomotyw zapraszamy do dnia 29.01.2019 r. do siedziby Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-12.00 po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.


Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę zakupu oraz uwagi do projektu umowy.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dnia otwarcia ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu lokomotyw.

Przystępując do postępowania oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w formie:
•    gotówki,
•    poręczenia bankowego,
•    gwarancji bankowej,
•    gwarancji ubezpieczeniowej.


Wadium w gotówce należy wnieść w formie przelewu bankowego na konto
Bank Zachodni WBK: 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej ważne minimum 100 dni od dnia otwarcia ofert.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zatrzymuje wadium wniesione przez oferenta , którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy:
•    oferent odmówił zapłaty całości ceny za przedmiotowe lokomotywy,
•    zawarcie umowy w sprawie zamówienia objętego postepowaniem stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta
•    oferent nie podpisał umowy w miejscu i terminie określonym przez Spółkę  

Oferty zakupu należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w pokoju nr 4 lub przesłać drogą pocztową na adres Spółki LW ,,Bogdanka” S.A. w terminie do dnia 30.01.2019 r (do godz. 8.00) w zamkniętych kopertach z  dopiskiem ,,PRZETARG - LOKOMOTYWY S-200”.

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Cechowni LW ,,Bogdanka” S.A. (I p. pokój 123) w dniu 30.01.2019 r. o godzinie 10.00.


Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji ze wszystkim oferentami zainteresowanymi zakupem, zarówno w formie bezpośredniej jak i przy wykorzystaniu platformy aukcyjnej.


Szczegółowych informacji na temat przedmiotu postępowania udziela:
1.    Dział Transportu Kolejowego tel. 81 462-57-28 lub 81-462-57-40
2.    Dział Inwentaryzacji  tel. 81 462-55-89.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.

 

Dołączone pliki:

Kalendarium
Dziś jest:
22 stycznia 2019
Imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.