X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).


We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pan/Pani może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres email: iod@lw.com.pl.

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • w celu nawiązania i utrzymywaniu relacji handlowych z kontrahentami w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w celu wykonania Umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.


Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).


Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, usługi ochrony, serwisowe.


Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy i/lub wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

 

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)    dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c)    ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 

powrót
30 lat

Notowania
Notowania
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.