X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Szanowni Państwo,

W związku ze sprzedażą przez Skarb Państwa, w dniu 8 grudnia 2009 r., pierwszych akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., osoby uprawnione uzyskały prawo do nieodpłatnego ich nabycia. Obecnie prowadzony jest proces nieodpłatnego udostępniania akcji, który zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi zostanie zakończony w dniu 9 marca 2012 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. pragnie przypomnieć, iż zgodnie z ustawowym ograniczeniem zbywalności akcje te nie mogą zostać zbyte, przed dniem 9 grudnia 2011 r. (dla osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki jest to 9 grudnia 2012 r.). Umowa zbycia tych akcji zawarta wcześniej jest nieważna.

Na pewno spotkali się Państwo z propozycjami zbycia tych akcji wcześniej. W obrocie gospodarczym funkcjonują podmioty, których źródłem dochodów jest wcześniejsze skupowanie akcji pracowniczych. Z reguły proponowana cena uwzględnia istotne dyskonto (jest znacząco niższa od aktualnej ceny rynkowej akcji). Uzasadnieniem jest fakt, że akcje są warunkowo nabywane przed upływem ustawowego okresu zbywalności (brak płynności, możliwości swobodnego zbycia waloru). Faktycznie podmioty te z reguły dzięki tego typu transakcji osiągają spore korzyści kosztem zbywających akcje osób uprawnionych. W takim przypadku zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży wraz z ustanowieniem zastawu na tych akcjach oraz pełnomocnictwa o bardzo szerokim zakresie dla kupującego. Osoba z którą zawieracie Państwo umowę, może wówczas korzystać z większości praw jakie przysługują Państwu jako akcjonariuszom.

Uprawniona osoba, która nabyła nieodpłatnie akcje od Skarbu Państwa i następnie z jej rachunku inwestycyjnego dokonana zostanie  sprzedaż akcji, jest zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 19% od dochodu z tytułu sprzedaży akcji po cenie rynkowej.

Podatek, o którym mowa powyżej, płacony jest dopiero po podpisaniu umowy sprzedaży akcji, co może nastąpić najwcześniej po 9 grudnia 2011 roku.

Kwota podatku może przewyższać wysokość "zadatku", "zaliczki" otrzymanej w chwili obecnej, tj. przy podpisaniu umowy przedwstępnej. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że zlecenie sprzedaży akcji składał pełnomocnik.


Należy pamiętać, że po wygaśnięciu ustawowych ograniczeń zbywalności tj. po dniu 9 grudnia 2011 r. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA złoży wniosek o dopuszczenie w.w akcji do obrotu na GPW. Od tego momentu ich ceną rynkową będzie aktualna cena akcji Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w notowaniach giełdowych. Wówczas będą je mogli Państwo swobodnie i w pełni legalnie sprzedać za cenę uwzględniającą ich pełną wartość rynkową.

UWAGA
Dochód ze sprzedaży akcji opodatkowany jest obecnie stawką w wysokości 19% od dochodu. Osoba sprzedająca akcje jest zobowiązana samodzielnie złożyć do Urzędu Skarbowego rozliczenie i zapłacić podatek do końca kwietnia następnego roku po sprzedaży akcji (tak jak rozliczenie dochodów osobistych).

 

 

 

Ważniejsze daty związane z procesem nieodpłatnego zbywania akcji LW "Bogdanka" S.A. przez Skarb Państwa:

08.12.2009 r. zbycie przez Skarb Państwa pierwszych akcji LW "Bogdanka" S.A. na zasadach ogólnych
16.12.2009 r. otrzymanie przez Spółkę informacji od Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępniania uprawnionym pracownikom
29.12.2009 r. wywieszenie w siedzibie Spółki listy pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji LW "Bogdanka" S.A., obejmującej okresy zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku i w Spółce oraz łączny okres zatrudnienia
29.12.2009 r. - 12.01.2010 r. składanie reklamacji dotyczących wadliwie określonego okresu zatrudnienia w Spółce (decyduje data wpływu reklamacji do Spółki)
09.03.2010 r. powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników
02.04.2010 r. ogłoszenie w gazecie o przystapieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom akcji Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
07.04.2010 r. rozpoczęcie procesu podpisywania umów
29.11.2011 r. złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego
09.12.2011 r. wygaśnięcie ustawowego ograniczenia zbywalności akcji serii B (dla osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki jest to 9 grudnia 2012 r.)
09.03.2012 r. wygaśnięcie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników

Harmonogram będzie uzupełniany wraz z realizacją kolejnych etapów procesu nieodpłatnego zbywania akcji przez Skarb Państwa.

 

 

Więcej informacji na temat akcji pracowniczych udzielają:

 

AGATA WARDA

Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim
tel: 81 462 56 11
fax: 81 462 56 19

godziny pracy: pon. - pt., godz. 6.45 - 14.45

PAWEŁ BIELSKI

Dział Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych
tel: 81 462 56 29

godziny pracy: pon. - pt., godz. 6.45 - 14.45

 

CENTRALA SPÓŁKI

 

Proces wprowadzenia akcji serii B do obrotu - informacje dla osób uprawnionych

W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dalej Spółka) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B (dalej Akcje lub Akcje Serii B). Trwający obecnie proces nieodpłatnego udostępniania Akcji zostanie zakończony w dniu 9 marca 2012 r.*

Z uwagi na upływający w dniu 8 grudnia 2011 r. termin ograniczenia zbywalności Akcji, Zarząd Spółki podjął niezbędne kroki mające na celu umożliwienie obrotu wskazanymi Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
więcej

DYSPOZYCJA PRZELANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W związku z nadchodzącym dniem wypłaty dywidendy (26.08.2011 r.) z Akcji Imiennych Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. informujemy, iż dla osób, które podpisując umowę nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa nie podały nr bieżącego rachunku bankowego lub zmieniły go po zawarciu umowy, w Sekcji Spraw Pracowniczych został udostępniony druk DYSPOZYCJI PRZELANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH. Dyspozycje na w/w druku można składać osobiście do dnia 16.08.2011 r. w pokoju nr 5 w dni powszednie, w godzinach 6:45 - 14:45 (budynek Cechowni).
więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do zbywania akcji uprawnionym pracownikom

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom.
Umowy nieodpłatnego nabycia akcji będzie można zawierać począwszy od dnia 07 kwietnia 2010 r.
Dla usprawnienia procesu obsługi uprawnionych, procedura podpisywania umów będzie się odbywała w podanych terminach według harmonogramu.
więcej

Od dnia 7 kwietnia 2010 r. do 9 marca 2012 r. trwa proces podpisywania umów

Umowy nieodpłatnego nabycia akcji można zawierać od 7 kwietnia 2010 r. w miejscach i terminach wskazanych w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane przez Spółkę LW „Bogdanka” S.A. w imieniu Ministra Skarbu Państwa w dniu 2 kwietnia br. w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta Wyborcza) i gazecie lokalnej (Dziennik Wschodni). Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki (Pola Bogdanka, Nadrybie, Stefanów), na stronie internetowej www.lw.com.pl w zakładce Akcje Pracownicze oraz w intranecie.
więcej
Kalendarium
Dziś jest:
22 września 2018
Imieniny:
Maury, Milany, Tomasza
Notowania
Notowania
 • Dane rejestrowe:
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210
  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  PEKAO S.A. III/O Lublin Nr 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280
 • Na skróty:
 • Na skróty:
 • Kontakt:

  Centrala Spółki: tel. +48 81 462 51 00
  fax +48 81 462 51 91

  Sekretariat Zarządu: tel. +48 81 462 56 01
  +48 81 462 56 51, fax +48 81 462 56 17

  Dział Sprzedaży Węgla: tel. +48 81 462 55 80
  fax +48 81 462 56 37

  Dział Relacji Inwestorskich: tel. +48 81 462 55 44
  +48 81 462 56 29

© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.