X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Lokalizacja kopalni „Bogdanka” wymusza niezwykle staranną dbałość o środowisko. Cała infrastruktura kopalni oraz obszar górniczy „Puchaczów V” otoczony jest terenami chronionymi. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierza Łęczyńskiego. Obszar górniczy od strony północnej obejmuje swoim zasięgiem niewielkie połacie otuliny wspomnianego parku krajobrazowego, a od strony północno-wschodniej – Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, od południowego wschodu zaś – Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu przechodzący w korytarz ekologiczny „Dolina Świnki”, biegnący równoleżnikowo w kierunku zachodnim do granicy zachodniej terenu górniczego, gdzie w okolicy Łęcznej łączy się z Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym.

Kopalnia nie stanowi ekologicznego zagrożenia ze względu na oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Prowadzony od ponad 30 lat monitoring umożliwił poznanie większości mechanizmów wpływu działalności górniczej na stan przyrody w otoczeniu obszaru górniczego, zwłaszcza mechanizmy krążenia wód, przemieszczania się zanieczyszczeń itp. Położone na północ od terenu górniczego obszary chronione przyrodniczo, z uwagi na wyjątkowe walory wodno-torfowiskowe zmuszają do ograniczenia wpływu kopalni na hydrosferę oraz powierzchnię terenu. Aby ograniczyć wpływ na środowisko kopalnia podjęła szereg przedsięwzięć, łącznie z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP, Jakością i Środowiskiem wg ISO 9001:2008 PN-N  18001:2004 oraz ISO 14001:2004.

Jednak jak każda inna, duża czy mała kopalnia, „Bogdanka” oddziałuje na wszystkie elementy środowiska.

MAPA REGIONU
LW BOGDANKA S.A.
Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji węgla kamiennego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Obszarze Górniczym „Puchaczów V” - streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Dokument jest raportem o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji węgla kamiennego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w projektowanym Obszarze Górniczym „Puchaczów V” (nazwa ujednolicona) obejmującym obecny obszar górniczy „Puchaczów IV” i część złoża K-3.
więcej

Wpływ zakładu i ochrona powietrza atmosferycznego

Do 2014 r. kopalnia w Bogdance posiadała jeden emitor zorganizowany emitujący pyły i gazy do powietrza, zlokalizowany w Zakładzie Ceramiki Budowlanej, w którym źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są: piec tunelowy do wypalania cegły oraz oddział przygotowania mieliwa. Należy dodać, że surowcem do produkcji elementów ceramiki budowlanej są wysegregowane odpady górnicze. Emisja pochodziła zatem ze spalania gazu wysokometanowego, spalanego w piecu tunelowym do wypału cegły oraz z węgla zawartego w odpadach górniczych, stanowiących surowiec produkcyjny.
więcej

Oddziaływanie i przedsięwzięcia ograniczające wpływ na hydrosferę

Badania wykazały, że brak jest wpływu głębinowego odwadniania kopalni na stan wód  powierzchniowych, zwłaszcza w strefie obszarów przyrody chronionej. Eksploatacja nie stanowi więc bezpośredniego zagrożenia dla jezior pojezierza. Pozostałe zagrożenia nie są przyczyną większych problemów ekologicznych. Wynika to ze szczególnej dbałości zakładu o środowisko, stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz wdrożenia i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W przypadku kopalni „Bogdanka” oddziaływanie na hydrosferę wiąże się z drenażem wód wgłębnych w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kopalni. Średni roczny dopływ wód do wyrobisk kopani Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wynosi ok. 17.000 m3/dobę, mineralizacja łączna średnio ok. 2.100 mg/dm3, przy zawartości jonów Cl+ SO4 - 910 mg/dm3. Zawartość jonów Cl+ SO4 kwalifikuje wody dołowe do II grupy – wód przemysłowych (wg podziału GIG) – podobnie jak w latach poprzednich.
więcej

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach na przedsiębiorcy ciąży obowiązek odzysku i zagospodarowania powstających w zakładzie odpadów. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. posiada program gospodarki odpadami, które powstają na terenie zakładu. W ramach tego programu oraz programów środowiskowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, odpady nadające się do wykorzystania są poddawane odzyskowi i przekazywane uprawnionym jednostkom celem ich zagospodarowania. Pozostałe, w tym niebezpieczne, przekazywane są do unieszkodliwiania.
więcej

Ochrona powierzchni ziemi

Wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię ujawniał się w postaci osiadania terenu (w dwóch przypadkach zawodnionego). Osiadania powstały na użytkach zielonych, z licznymi śladami po eksploatacji torfu, kiedyś czasowo zalewanych przez wody roztopowe. Na Obszarze Górniczym „Puchaczów V” powstały dwa zalewiska poeksploatacyjne: na północ od szybów głównych Pola Bogdanka na powierzchni ok. 100 ha oraz w rejonie Pola Nadrybie - ok. 30 ha.
więcej
Kalendarium
Dziś jest:
21 kwietnia 2018
Imieniny:
Jarosława, Konrada, Selmy
 • Dane rejestrowe:
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210
  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  PEKAO S.A. III/O Lublin Nr 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280
 • Na skróty:
 • Na skróty:
 • Kontakt:

  Centrala Spółki: tel. +48 81 462 51 00
  fax +48 81 462 51 91

  Sekretariat Zarządu: tel. +48 81 462 56 01
  +48 81 462 56 51, fax +48 81 462 56 17

  Dział Sprzedaży Węgla: tel. +48 81 462 55 80
  fax +48 81 462 56 37

  Dział Relacji Inwestorskich: tel. +48 81 462 55 44
  +48 81 462 56 29

© Dział Marketingu i Public Relations, 2017, LW „Bogdanka” S.A.
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.