X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Numer: 111/IZW-M/MRU/2018
Rodzaj: Przetarg zwykły
Temat: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego
Status: w trakcie
Data ogłoszenia: 2018-02-14
To automatyczna wiadomość dotycząca szczegółów przetargu wysłana ze strony Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Jeśli nie została wysłana na Państwa żądanie lub za Państwa wiedzą to prosimy o kontakt.
Email:
Termin realizacji: do 10 m-cy od dnia podpisania umowy
Wadium: wg Warunków przetargu
Otwarcie ofert: 2018-03-07 13:00
Informacje dla wykonawców

Bogdanka, dn. 21.02.2018r.

Zamawiajacy infromuje, iż do Zamawiającego wpłyneły pytania do niniejszego przetargu, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy zgodnie z wymaganiami technicznymi skipów pkt. 7 i 13 mają być dostarczone zawieszenia liny nośnej i wyrównawczej.

Odpowiedź Zamawiającego:Skipy nie muszą być dostarczone wraz z zawieszeniami naczynia i liny wyrównawczej, jedynie muszą być przystosowane do zabudowy zawieszeń podanych w wymaganiach technicznych.

Pytanie 2.

Czy skipy mają być dostarczone i scalone 2 szt. w tym samym czasie jeśli nie to czy istnieje możliwość fakturowania każdego skipu oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie skipów w różnych terminach jednakże aby była możliwość fakturowania za każdy skip z osobna wraz z pierwszym skipem muszą być dostarczone wszystkie dokumenty dotyczące danego skipu wraz z projektem technicznym oraz dopuszczeniem Prezesa WUG. Proponowana przez Wykonawcę forma płatności winna zostać podana przez Wykonawcę w ofercie w formie uwag do projektu umowy.

Pytanie 3.

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu dostawy skipów z 10 do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do Warunków przetargu:

Jest:

I. Rodzaj i przedmiot przetargu.

Dostawa  2 szt. nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia Prezesa WUG do eksploatacji dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

2. Termin dostawy:

do 10 miesięcyod daty podpisania umowy.

(…)

Powinno być:

I. Rodzaj i przedmiot przetargu.

Dostawa  2 szt. nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia Prezesa WUG do eksploatacji dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

2. Oczekiwany termin dostawy:

do 10 miesięcyod daty podpisania umowy.

(…)

W załączniku nr 1 – Wymagania techniczne, Zamawiający podał oczekiwany termin dostawy, wobec czego podanie przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji dostawy nie spowoduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego.

Pytanie 4.

Czy zamawiający rozważa możliwość wydłużenia terminu dostawy naczynia wyciągowego podanego w Części I SIWZ.

Uzasadnienie: Z naszego doświadczenia wynika, że czas potrzebny na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi około 3 miesięcy. Na wyprodukowanie jednego skipu i dopuszczenie go do użytkowania potrzeba min. 6 miesięcy (obecnie proces dopuszczeniowy przez WUG może być rozpoczęty po odbiorze końcowym i trwa około 30 dni). Dla tego też proponujemy następującą zmianę:

„Termin realizacji:wyprodukowanie i dostarczenie 1 skupu - do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz wyprodukowanie i dostarczenie drugiego skipu do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do Warunków przetargu:

Jest:

I. Rodzaj i przedmiot przetargu.

Dostawa  2 szt. nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia Prezesa WUG do eksploatacji dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

2. Termin dostawy:

do 10 miesięcyod daty podpisania umowy.

(…)

Powinno być:

I. Rodzaj i przedmiot przetargu.

Dostawa  2 szt. nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia Prezesa WUG do eksploatacji dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

2. Oczekiwany termin dostawy:

do 10 miesięcyod daty podpisania umowy.

(…)

W załączniku nr 1 – Wymagania techniczne, Zamawiający podał oczekiwany termin dostawy, wobec czego podanie przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji dostawy nie spowoduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego.

Pytanie 5.

Prosimy o określenie możliwości wprowadzenia naczynia do budynku nadszybia szybu 1.3 (możliwość technologiczna w całości czy w połówkach) oraz przewidywane miejsce na ich scalenie.

Uzasadnienie: Informacja niezbędna dla określenia kosztów zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:Do budynku naczynia muszą być dostarczone w dwóch lub więcej częściach (obecnie pracujące skipy dostarczone były w dwóch połówkach. Scalanie musi odbyć się w budynku nadszybia szybu 1.3 i odstawione w miejsce przechowywania pod ścianą budynku nadszybia w pozycji pionowej. Budynek nadszybia w części przeznaczonej na scalanie wyposażony jest we wciągarkę o udźwigu 25t która będzie udostępniona do wykonania scalania. Scalenie należy wykonać z rusztowania ze względu na brak pomostów do wykonania takiej operacji.

Pytanie 6.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu ujętego w pkt. II.6 Załączniku nr 1 do SIWZ:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 6. Dostawę części szybkozużywających się niezbędnych do utrzymania w sprawności skipów we współczynniku 0,98 w okresie gwarancji”.

Czy formułując ten punkt Zamawiający miał na myśli:

a)       Zapewnienie przez dostawcę dostępu do części szybkozużywających się typu: otulina prowadnic tocznych, wykładka skipu, które Zamawiający w miarę potrzeb będzie zakupywał,

czy

b)       Zamawiający przewiduje dostawę wraz ze skipem elementów szybkozużywających się. Jeżeli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału obecnie wykorzystywane są elementy szybkozużywające się skipu oraz średnią ich żywotność, tak aby można było te elementy uwzględnić w kosztach dostawy.

Uzasadnienie: Informacja niezbędna dla określenia kosztów zadania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje dostawę wraz ze skipami elementów szybkozużywających się. Z naszego doświadczenia wynika iż najczęściej zużywającymi się elementami przypadającymi na jeden skip, w ciągu 2 lat są:

Prowadnice toczne:

              - kompletne - 2 komplety na cały skip,

              - komplet krążników – 3 komplety na cały skip,

Komplet klapy skipu (klapa, rama, cięgna, wał, sworznie klapy, …) – 2 kpl,

Wykładzina skipu:

- blacha denna wraz z blachą łukową i odrzutnikiem oraz elementem amortyzującym – 2 kpl,

              - blacha wykładkowa odrzutnikowa (nad klapą) – 2 kpl,

- blachy wykładkowe nad odrzutnikiem do 2 m wysokości od górnej krawędzi     zbiornika skipu – 2 kpl.

Podane ilości wynikają z doświadczenia eksploatacyjnego dotychczasowych skipów.

Pytanie 7.

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach dostawy naczyń wyciągowych mają być dostarczone kompletne zawieszenia nośne czteropunktowe wymienione w punkcie II.7 Załączniku nr 1 do SIWZ czy wystarczy, że Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej możliwość zabudowy przez Zamawiającego kompletnego zawieszenia nośnego wraz z blachami trzonowymi. Kompletne zawieszenie będzie posiadać oddzielne dopuszczenie WUG.

Uzasadnienie: Informacja niezbędna dla określenia kosztów zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:Skipy nie muszą być dostarczone wraz z zawieszeniami naczynia i liny wyrównawczej, jedynie muszą być przystosowane do zabudowy zawieszeń podanych w wymaganiach technicznych.

Pytanie 8.

Czyzamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie blach równoważnych, podanych w punkcie 11.7 Załączniku nr 1 do SIWZ „Blacha trudnościeralna HARDOX500”.

Uzasadnienie: Informacja niezbędna dla określenia dostępności materiału na rynku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszczamożliwości zastosowania blach równoważnych.

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość płatności ryczałtowych z podziałem:

1)        Przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej dla obu skipów,

2)        Odbiór kompletnego i posiadającego dopuszczenie WUG 1 skipu,

3)        Odbiór kompletnego i posiadającego dopuszczenie WUG 2 skipu.

Uzasadnienie: Informacja niezbędna dla określenia kosztów zakupu kredytowania zadania co ma wpływ na ostateczną wartość umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia skipów w różnych terminach (bez możliwości fakturowania odrębnie za dokumentację techniczną), jednakże aby była możliwość fakturowania za każdy skip z osobna wraz z pierwszym skipem muszą być dostarczone wszystkie dokumenty dotyczące danego skipu wraz z projektem technicznym oraz dopuszczeniem Prezesa WUG. Proponowana przez Wykonawcę forma płatności winna zostać podana przez Wykonawcę w ofercie w formie uwag do projektu umowy.

Pozostałe parametry i wymagania pozostają bez zmian.

 

Numer przetargu

Przedmiot przetargu

Okres realizacji

Termin otwarcia ofert

Wadium

Informacji merytorycznych udziela

Informacji dotyczących procedury postępowania udziela:

111/IZW-M/MRU/2018

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych skipów o udźwigu 350 kN z zawieszeniem czteropunktowym przeznaczonych dla wyciągu szybowego szybu 1.3 na podstawie opracowanego przez oferenta projektu technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do eksploatacji dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

do 10 m-cy od dnia podpisania umowy

07.03.2018r.

wg Warunków przetargu

Krzysztof Wlizło,

tel. (81) – 462 55 49,

Tomasz Sądej,

tel. (81) – 462 52 24; 462 53 21

 

Magdalena Rubaszko tel. 81/462 51 32

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie wadium najpóźniej w dniu przetargu.

Warunki przetargu dostępne na naszej stronie internetowej www.lw.com.pl

Nr konta bankowego do wpłaty wadium

BZ WBK S.A Nr 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000 O/Lublin

Przetargi przeprowadzone zostaną w trzech etapach:

1.        Otwarcie ofert – nastąpi w dniu podanym w ogłoszeniu, komisyjnie w trybie niejawnym bez obecności oferentów zgodnie z Regulaminem Przetargów pkt. 4.5.

2.        Szczegółowa analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym (niejawny).

3.        Negocjacje cenowe z wybranymi firmami – o wyborze zostaną powiadomione pisemnie firmy zakwalifikowane.

4.        Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że zgodnie z pkt. 4.8 ust. 3) lit. c) Regulaminu organizowania przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przetargów, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień publicznych wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniach przetargowych może nastąpić w trybie aukcji lub licytacji elektronicznej.

5.        Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że w Spółce obowiązują Ogólne warunki umów dostaw, które zamieszono na stronie internetowej Spółki pod adresem:  http://lw.com.pl/pl,1,s57,regulaminy_i_zarzadzenia.html

6.        Aukcje lub licytacje przeprowadzane będą na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net/

Regulamin Platformy zakupowej Logintrade jest dostępny na stronie internetowej https://bogdanka.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

Oferty w zabezpieczonych kopertach z adnotacją nazwy przetargu, należy składać w siedzibie Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. pok. 4 najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godziny 13:00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie wadium najpóźniej w dniu przetargu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia umowy w drodze negocjacji, możliwości zmiany Warunków przetargu, przy czym zmiana ta może nastąpić nie później niż na 7 dnia przed upływem terminu do składania ofert.

Kontakt

Osoba kontaktowa: Krzysztof Wlizło, tel. (81) – 462 55 49, Tomasz Sądej, tel. (81) – 462 52 24; 462 53 21

powrót
Kalendarium
Dziś jest:
23 lutego 2018
Imieniny:
Damiana, Romana, Romany
 • Dane rejestrowe:
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210
  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  PEKAO S.A. III/O Lublin Nr 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280
 • Na skróty:
 • Na skróty:
 • Kontakt:

  Centrala Spółki: tel. +48 81 462 51 00
  fax +48 81 462 51 91

  Sekretariat Zarządu: tel. +48 81 462 56 01
  +48 81 462 56 51, fax +48 81 462 56 17

  Dział Sprzedaży Węgla: tel. +48 81 462 55 80
  fax +48 81 462 56 37

  Dział Relacji Inwestorskich: tel. +48 81 462 55 44
  +48 81 462 56 29

© Dział Marketingu i Public Relations, 2017, LW „Bogdanka” S.A.
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.